Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
8d6e598b33af9e7f364edef2c88ac2d0.png

Ви бажаєте стати сучасним економістом та отримати роботу, тоді Ви можете отримати освіту за напрямком Електронна економіка (за міжнародною класифікацією «E-economy»), що в Україні відповідає спеціальності 051 – «Економіка»  спеціалізація «Економічна кібернетика».

Електронна економіка або економічна кібернетика – це управління усіма видами економічної діяльності за допомогою інформаційних комп’ютерних систем, мереж і технологій.

Електронна економіка (E-economy) вміщує в себе: електронний бізнес  (e-buisnese), електронну комерцію (e-commers),електронне управління підприємствами (e-management), електронне управління банківськими операціями (e-banking), електронна торгівля (e-trade), електронний маркетинг (e-marketing), електронне страхування (e-insurance).

Основою електронної економіки є економічна кібернетика.


Спеціальність: 051 «Економіка»

Спеціалізація; «Економічна кібернетика»

Напрям підготовки: «Електронна економіка»

Фахова кафедра

Електронної економіки та економічної кібернетики

Об’єкт діяльності

Електронний бізнес, електронна комерція, електронний банкінг, електронний менеджмент, електронна торгівля та біржова діяльність, електронний маркетинг, електронне страхування.

Вид економічної діяльності

Усі види економічної діяльності за допомогою комп’ютерних інформаційних систем, мереж і технологій. Аналітична діяльність. Прийняття ефективних управлінських рішень.

Кваліфікація фахівців.

Бакалавр з економіки, фахівець в галузі електронної економіки ; магістр з економіки, професіонал в галузі електронної економіки.

Посада фахівців.

економіст – професіонал з електронної економіки, економіст – аналітик, начальник відділу електронних платіжних систем банку, менеджер електронних фінансових операцій, директор інтернет – магазину: інтернет – трейдер товарної або фондової біржи, інтернет – маркетолог, помічник керівника підприємства, фірми, установи з інформатизації, економічний радник, бізнес – аналітик, менеджер – професіонал з електронної комерції.


Професійні функції фахівців

Планування, прогнозування й управління усіма видами фінансово-економічної діяльності з використанням комп’ютерних інформаційних систем, мереж і технологій.

Сьогодні бути просто економістом мало. Потрібно знати більше, бути на стику економіки і сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. Це тенденція сучасності, це запит роботодавців. Тому спеціальність економіст з поглибленою підготовкою в галузі електронної економіки дозволяє отримати фах економіста і водночас отримати поглиблені знання в застосуванні комп’ютерних інформаційних технологій в практичній економіці: електронному бізнесі електронній комерції, електронному менеджменті та ін.

Національний гірничий університет, кафедра електронної економіки та економічної кібернетики пропонує Вам вибрати життєвий шлях успішних людей. Прочитайте інформацію, перегляньте відео.Підготовка бакалаврів, магістрів здійснюється за міжнародним проектом TEMPUS та фінансується Європейською комісією. Отримайте в Україні Європейську сучасну економічну та комп’ютерну освіту з електронної економіки.

Перегляньте інформацію про спеціальність 051 «Економіка», спеціалізацію «Економічна кібернетика», напрямок підготовки «Електронна економіка».-
-

Коротке відео про спеціальність "Економіка", спеціалізація "Економічна кібернетика"

 Сторінка приймальної комісії Національного гірничого уніерситету


Контакти
49027г. Дніпропетровськ , пр. К. Маркса, 19
   корпус.3, ауд.30,29,32
Завдувач кафери ЕЕ та ЕК:    (0562) 47-05-67 
Секретар кафедри       :     (056) 373-07-84
Довідкова НГУ            :     (056)744-73-39
Приймальна комісія:      (056)745-05-60

е-mailemail.png

загрузка карты...
 

© 2006-2019 Інформація про сайт