Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
8d6e598b33af9e7f364edef2c88ac2d0.png

Наукова діяльність кафедри "Електронна економіка та економічна кібернетика" (ЕЕ та ЕК)

Кафедра активно працює у напрямку запровадження наукових розробок у народне господарство. Загальний напрямок наукової роботи кафедри можна охарактеризувати як використання кібернетичних методів статистичного аналізу, моделювання та математичного програмування при розробці методів покращання економічного стану підприємств.
 1) № держреєстрації теми 0104U002027 “Економіко-математичне обґрунтування та інформаційна підтримка інноваційних шляхів_розвитку регіонів” Науковий керівник Кочура Євген Віталійович, відповідальний виконавець: Пістунов Ігор Миколайович. 

 2) № держреєстрації теми 0106U008092 “Автоматизація процесів рудопідготовки та збагачення руд на основі використання принципу пілотного апарату” ауковий керівник Кочура Євген Віталійович, відповідальний виконавець: Пістунов Ігор Миколайович.

 3) № державної реєстрації 0106U008093 “Математичне моделювання і оптимізація процесів організації і управління гірничо-металургійними підприємствами України” Науковий керівник Кочура Євген Віталійович, відповідальний виконавець: Пістунов Ігор Миколайович.

 4) № державної реєстрації 0109U001359 “Розробка та застосування методів економіко-математично
го моделювання та оптимізації в економічній діяльності підприємств” Науковий керівник Пістунов Ігор Миколайович, відповідальний виконавець: Чуріканова Олена Юріївна.

5) № держреєстрації теми 0110U001281  “Підвищення економічної ефективності гірничо-металургійних підприємств на основі застосування економіко-математичних методів” Науковий керівник Пістунов Ігор Миколайович, відповідальний виконавець: Чуріканова Олена Юріївна.
6) № держреєстрації теми 0113U00044, Прогнозування соціально-економічних наслідків виробничої діяльності видобувних та машинобудівних підприємств № держреєстрації теми 0113U00044Науковий керівник  Пістунов Ігор Миколайович професор, доктор технічних наук 

6) № держреєстрації теми 0114U000621  Визначення впливу  економіко-математичних методів моделювання на діяльність підприємств гірничо-металургійного та машинобудівного комплексів
 Науковий керівник  Кочура Євген Віталійович 
Співробітники кафедри ЕЕ та ЕК, разом з науковцями ДНВЗ "НГУ" видали  колективну моногафію  "СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, ГРОМАДЯН"  Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. /за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –Т.1. – 629 сУ нью-йоркському видавництві   Springer  вийшла друком наукова робота професора Корхіна А.С. Regression Analysis Under A Priori Parameter Restrictions.
korhin.jpgАbout this book
Construction of various models of objects under uncertainty is one of the most important problems in modern decision making theory. Regression models are some of the most prevalent tools for modeling under uncertainty and are widely applied in different branches of science such as in industrial research, agriculture, medicine, and business and economics. 
The material contained in this monograph successfully combines interesting theoretical results with methods and algorithms for solving practical problems. It focuses on the construction of regression models with linear and non-linear constraint inequalities and is the first book in which the theoretical results lying in the background of construction and studying regression models with inequality constraints on parameters are presented systematically and solidly.Наукові роботи, які було видано у Німеччині

  • Пістунов І. М. Удосконалення математичних методів прогнозування аварій на вугільних шахтах /І. М. Пістунов, О.Ю.Чуріканова// Економічний чавсопис ХХІ. – № 5-6(1), 2013. – С. 96-99 EBESCOhost, Index Copernicus, Urich's Periodicals Directory, Central and Eastern Online Library, GESIS Knolige Base on Social Science Eastern Europe, Российскимй индекс научного цитирования (РИНЦ)
  • Антонюк О.П. Прогнозирование финансовой компенсации загрязнения природной среды : Монография / О.П.Антонюк, И.Н. Пистунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 152 c.
  • Чуріканова Е.Ю. Обеспечение финансовой безопасности угольных шахт через инвестирование / Е.Ю. Чуріканова, И.Н. Пистунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 169 c.

  • Пістунов І.М. Обеспечение устойчивого развития горнодобывающего предприятия : Монография / И.Н. Пистунов, М.С. Пашкевич ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 216 c.

© 2006-2018 Інформація про сайт