Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
banner19.png
 

Кафедра Економіки та економічної кібернетики (ЕтаЕК) 

Кафедра була заснована в 1996 році з метою поліпшення підготовки спеціалістів напрямку економіка і менеджмент в області комп’ютерної техніки, нових інформаційних технологій і економіко-математичних методів дослідження економічних систем. 

Кафедра має такі основні напрямки діяльності:
  •   в галузі освітньої та виховної діяльності — це підготовка студентів економічного факультету з економіко-математичних методів планування і управління, комп’ютерної техніки і інформаційних технологій; Кафедра є випускаючою Спеціальність: 051 «Економіка», Спеціалізація- «Економічна кібернетика»; Напрям підготовки: «Електронна економіка»;
  •  в галузі науково-дослідної діяльності — це розвиток наукових досліджень з системного аналізу та економіко-математичного моделювання новітніх інформаційних технологій в управління виробничо-економічними системами;  
  •  в галузі розвитку міжнародних зв’язків — це узагальнення та впровадження передового іноземного досвіду в навчальний процес та наукові дослідження. 
 
eek.jpgСпеціальність: 051 "Економіка"

Спеціалізація: "Економічна кібернетика"

Спеціалізація: "Інвестиційна економіка"

Напрям підготовки: «Електронна економіка»

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу: 3 професори, з котрих 3 доктори технічних наук; 6 доцентів, кандидатів наук, 1 старший викладач та 8 асистентів. Викладачі, з вченими ступенями, мають великий досвід педагогічної та наукової роботи, практичної роботи на виробництві. Їх базова освіта, відповідає профілю дисциплін, які ними викладаються. 
Протягом останніх років було захищено 2 докторських і 3 кандидатських дисертації. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється за рахунок навчання в аспірантурі, стажування в інших навчальних закладах, участі у міжнародних конференціях та семінарах, сертифікації в корпораціях, що постачають програмне забезпечення (корпорація „Парус”). Науково-педагогічний потенціал кафедри взагалі відповідає освітньо-культурним та науковим завданням, що стоять перед вищими навчальними закладами.
  Матеріально-технічне забезпечення кафедри постійно поліпшувалось. Нині кафедра має чотири комп’ютерних лабораторії та одну лекційну аудиторію з мультимедійною установкою, які забезпечують високий і сучасний рівень підготовки студентів та аспірантів. Учбові приміщення підключено до локальної комп’ютерної мережі та Інтернету. 
Кафедра проводить велику роботу по формуванню якісного складу студентів, як правило, відбираючи на спеціальність “Економічна кібернетика” кращих випускників шкіл, ліцеїв і коледжів, які мають атестат з відзнакою або з великим відсотком відмінних оцінок. 
 Кафедрою розроблена кваліфікаційна характеристика спеціалізації “Економічна кібернетика”, на яку є позитивні відзиви з інших вузів і установ. Робочі навчальні програми розроблені і постійно відновлюються, розроблені і вдосконалюються комплекти контрольних робот. Проводиться багаторівнева підготовка бакалаврів , спеціалістів та магістрів. Учбові дисципліни кафедри забезпечені типовими та робочими програмами, навчально-методичною літературою для виконання лабораторних робот та курсових робіт.  Для спеціальності051 «Економіка», спеціалізація- «Економічна кібернетика» реалізується безперервна підготовка з економіки, математики, комп’ютерної техніки. 
На кафедрі розроблена концепція безперервної комп’ютерної підготовки для всіх студентів інституту економіки. Для спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація- «Економічна кібернетика» лабораторні практикуми для всіх спеціальних дисциплін виконуються на комп’ютерах. 
Кафедра уклала договір про співпрацю з корпорацією „ПАРУС”(м. Київ), відповідно до якого фірма постачає програмне забезпечення та методичні матеріали для низки дисциплін з інформаційних технологій. Кафедрою отримані дистрибутивні пакети, програм „Парус-підприємство”, „Парус-консультант”, „Парус-менеджмент та маркетинг”. В результаті співпраці регулярно оновлюються програми та методичне забезпечення. Щоденно по Internet фірма „Парус” надсилає оновлення для системі „Парус-консультант”. 
Кафедра підтримує зв’язки з Київським національним економічним університетом,  та іншими науковими та навчальними закладами. Кафедра підтримує наукові зв’язки з Нью-Йоркською академією наук, та Кембріджським університетом. 
Наші випускники працюють начальниками відділів стратегічного планування в банках, органах державного управління, керівниками служб матеріально-технічного постачання, розподілу матеріальних ресурсів підприємств, корпорацій, міністерств та відомств, фінансовими директорами, економістами по плануванню, управлінню, фінансовій роботі, начальниками обчислювальних центрів. 
Після закінчення університету студенти знаходять роботу за фахом. фактично вже на 4 та 5 курсах студенти працюють на підприємствах і користуються попитом у роботодавців. 
Наші випускники вже 4-5 курсів повністю працевлаштовані і працюють в таких організаціях як АКБ „ПриватБанк”, АКБ „Укрсоцбанк”, АКБ „Промінвест банк”, АКБ „Надра”, АКБ „Райфайзен банк Аваль”, Корпорація „Алеф”, Корпорація „Інтерпайп”, Обласна державна адміністрація, Податкова інспекція, ЗАТ „Укртелеком”, ЗАТ “Дніпропетровський олійноекстракційний завод”, ТОВ “Торговий дім “Сандора”, ЗАТ “Дніпропетровський інженерно-технічний центр Контакт”, ДП “Дніпропетровський науково-виробничий комплекс “Електровозобудування”, ВАТ “Енергопостачальна компанія “Дніпроенерго”, АКБ «Індустріально-експортний банк», та в інших. 
Досягнення кафедри Е та ЕК свідчать, про те що вона постійно знаходиться в науковому пошуку, який забезпечує високий рівень підготовки фахівців з прийняття управлінських рішень для різних галузей народного господарства .

Контакти
49027, м. Дніпропросп. Дмитра Яворницького, 19
   корпус.3, ауд.30,29,32
Завдувач кафери Е та ЕК : (056) 373-08-37;
Секретар кафедри       :     (056) 373-07-84:
+380973600819;
Довідкова НГУ            :       (056)744-73-39;  
Приймальна комісія:    :      (056)745-05-60. 
-----© 2006-2019 Інформація про сайт