Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
banner19.png 


Ви бажаєте стати сучасним економістом та отримати роботу, тоді Ви можете отримати освіту за напрямком Економіка , що в Україні відповідає спеціальності 051 – «Економіка»  спеціалізація «Економічна кібернетика».

Електронна економіка або економічна кібернетика – це управління усіма видами економічної діяльності за допомогою інформаційних комп’ютерних систем, мереж і технологій.


Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітні програми:«Економічна кібернетика» , «Інвестиційна економіка»

Фахова кафедра

Електронної економіки та економічної кібернетики

Об’єкт діяльності

Бізнес, комерція, банкінг, менеджмент, торгівля та біржова діяльність, маркетинг, страхування.

Вид економічної діяльності

Усі види економічної діяльності за допомогою комп’ютерних інформаційних систем, мереж і технологій. Аналітична діяльність. Прийняття ефективних управлінських рішень.

Кваліфікація фахівців.

Бакалавр з економіки, фахівець в галузі електронної економіки ; магістр з економіки, професіонал в галузі економіки.

Посада фахівців.

економіст – професіонал з економіки, економіст – аналітик, начальник відділу платіжних систем банку, менеджер фінансових операцій, директор інтернет – магазину: інтернет – трейдер товарної або фондової біржи, інтернет – маркетолог, помічник керівника підприємства, фірми, установи з інформатизації, економічний радник, бізнес – аналітик, менеджер – професіонал з електронної комерції.


Професійні функції фахівців

Планування, прогнозування й управління усіма видами фінансово-економічної діяльності з використанням комп’ютерних інформаційних систем, мереж і технологій.

Сьогодні бути просто економістом мало. Потрібно знати більше, бути на стику економіки і сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. Це тенденція сучасності, це запит роботодавців. Тому спеціальність економіст з поглибленою підготовкою в галузі електронної економіки дозволяє отримати фах економіста і водночас отримати поглиблені знання в застосуванні комп’ютерних інформаційних технологій в практичній економіці: електронному бізнесі електронній комерції, електронному менеджменті та ін.

НТУ "Дніпровська політехніка", кафедра економіки та економічної кібернетики пропонує Вам вибрати життєвий шлях успішних людей. Прочитайте інформацію, перегляньте відео.Підготовка бакалаврів, магістрів здійснюється за міжнародним проектом TEMPUS та фінансується Європейською комісією. Отримайте в Україні Європейську сучасну економічну та комп’ютерну освіту з електронної та інвестиційної економіки.


Термін навчання бакалаврів за денною формою - 3 роки 10 міс. , за скороченою формою (випускники технікумів) - 2 роки 10 міс. Термін навчання магістрів - 1 рік 4 місяці.

Перегляньте інформацію про спеціальність 051 «Економіка», спеціалізацію «Економічна кібернетика»


A2 постер

Коротке відео про Спеціальність: 051 «Економіка» і  спеціалізацію  "Економічна кібернетика" 
Сторінка приймальної комісії Національного гірничого уніерситету


Контакти
49027. Дніпро , пр. Дмитра Яворницького, 19
   корпус.3, ауд.30,29,32
Завдувач кафери ЕтаЕК :    (0562) 47-05-67; 
Секретар кафедри       :     (056) 373-07-84;
+380973600819;
Довідкова ДНТУ"ДП"    :     (056)744-73-39;
Приймальна комісія:     (056)745-05-60.

е-mail: Kochura.Ye.V@nmu.one 

© 2006-2019 Інформація про сайт