Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

8d6e598b33af9e7f364edef2c88ac2d0.png


GoldMan_2010.jpg
Методичне забезпечення (підручники, посібники, наукова література все необхіде для навчання)

 1. Кочура Є. В., Полінський О. М.Задачі дослідження операцій для економістів з розрахунками на комп'ютері:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-130 с.
 2. Кочура Є.В. Лепа Р.М. , Демиденко М.А. , Пістунов І.М, .Борщ Т.В. ,Рогов Ю.І. Інформатика для економістів:Навч. посібник
 3. Кочура Є.В. Пістунов І.М.,  Демиденко М.А., НєцвєтаєвА.А. Інформатика для менеджерів. Навч. посібник
 4. Демиденко М. А. Математичне програмування/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2005 .-111 с.
 5. Демиденко М. А., Кочура Є. В. Вільне програмне забезпечення, офісний пакет Open Office:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2006 .-66 с.
 6. Демиденко М.А.«Управління проектами інформатизації» . Навч. посібник для магістрів спеціальності економічна кібернетика, 2010, НГУ. -110с.
 7. Корхін А. С.,  Комп’ютерна Статистика Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008
 8. Корхін А. С., Авдющенко А. С.Оцінка економічного стану підприємства і управління ним на основі агрегованого критерію//Економічний вісник Національного гірничого університету,2008.-4 .-С. 77-84
 9. Нецветаев В.А. Конспект лекций по "Информационным системам и технологиям в экономике"
 10. Пістунов І. М. Актуарні розрахунки:(Навч. посібник)/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2004 .-167 с.
 11. Пістунов І. М. Методичні вказівки з самостійної підготовки студентів напрямів 0501, 0502 з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів" .-Дніпропетровськ:НГУ,2004
 12. Пістунов І. М. Проектування інформаційних систем:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-71 с.
 13. Пістунов І. М. Технології комп'ютерного перекладу:Навчальний посібник/Національний гірничий ун-т .-Дніпропетровськ:НГУ,2005 .-95 с.
 14. Пістунов І. М., Борщ Т. В. Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студ. спец. 7.050102 "Економічна кібернетика"/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-86 с.
 15. Пістунов І. М., Мінакова О. П. Інформаційні системи в економіці та державному управлінні:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2004 .-222 с.
 16. Пістунов І. М., Овсієнко А. М. Комп'ютерні мережі у вільному програмному забезпеченні:Навч. посібник/Національний гірничий університет .- Дніпропетровськ:НГУ,2006 .-95 с.
 17. Полінський О. М. Елементарна математика, лінійна та векторна алгебра з використанням вільного програмного забезпечення .-Дніпропетровськ,2006
 18. Полінський О. М., Пістунов І. М. Аналітична геометрія, границі, диференціальне числення для економістів з розрахунками на комп'ютері:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-178 с.
 19. Полінський О. М., Пістунов І. М.Функції декількох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди для економістів з розрахунками на комп'ютері:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-195 с.
© 2006-2019 Інформація про сайт