Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
banner19.png 

Абітурієнту


Сьогодні бути просто економістом – мало. 
Потрібно знати більше, мати знання як з економіки, так і вміти у професійній діяльності сучасні інформаційні технології та інструменти аналізу даних. 
Кафедра економіки та економічної кібернетики НТУ "Дніпровська політехніка" пропонує Вам обрати життєвий шлях успішних людей!
Якщо Ви бажаєте стати сучасним економістом та мати конкурентні переваги на ринку праці – запрошуємо Вас отримати освіту зі спеціальності 051 «Економіка» у нас.
Кафедра економіки та економічної кібернетики буде готувати висококваліфікованих фахівців для провідних українських та зарубіжних компаній, установ та організацій, органів державного управління, дослідницьких установ, аналітичних та експертних центрів.
Особливістю навчання за освітньою програмою нашої кафедри є формування системи теоретичних знань з економіки та прикладних навичок використання інформаційних систем та технологій, аналітичних інструментів оцінювання економічних даних, виявлення нових, раніше невідомих закономірностей, їх пояснення та інтерпретації з метою оптимізації управлінських рішень. 

УВАГА! У межах освітньої програми «Економіка» за рівнем вищої освіти «бакалавр»
діє програма підвійних дипломів
(можливість отримати за 4 роки навчання 2 дипломи - диплом НТУ «Дніпровська політехніка» та Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса)
інформація про програму за  посиланням
меморандум програми підвійних дипломів за  посиланням  


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Рівень вищої освіти: бакалавр та магістр

Фахова кафедра 
Економіки та економічної кібернетики

Спеціалізація: 
для освітнього рівня бакалавр –  «Економіка»
для освітнього рівня магістр – «Економічна кібернетика»

Освітня програма: 
для освітнього рівня бакалавр – «Економіка»
для освітнього рівня магістр – «Економічна кібернетика»

Форми навчання: денна та заочна
Тривалість підготовки та обсяг освітньої програми: 
для освітнього рівня бакалавр:
  • на базі повного загального середнього освіти – 3 роки та 10місяців, 240 кредитів ЕКТС;
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 2 роки та 10 місяців, 180 кредитів ЄКТС.
для освітнього рівня магістр:
1 рік та 4 місяці, 90 кредитів ЕКТС.

Об'єкт діяльності
для освітнього рівня бакалавр:
закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація та поведення економічних суб'єктів.
для освітнього рівня магістр:
сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства

Вид економічної діяльності
Усі галузі економіки. Аналітична діяльність. Прийняття оптимальних управлінських рішень.

Кваліфікація фахівців.
  • Бакалавр з економіки
  • Магістр економіки за спеціалізацією «економічна кібернетика»

Посада спеціалістів.
економіст – професіонал з економіки, економіст – аналітик, начальник відділу платіжних систем банку, менеджер фінансових операцій, директор інтернет – магазину: інтернет – трейдер товарної або фондової біржі, інтернет – маркетолог, помічник керівника підприємства, фірми, установи з інформатизації, економічний радник, бізнес – аналітик, менеджер – професіонал з електронної комерції.

Професійні функції фахівців
Планування, прогнозування та управління всіма видами фінансово-економічної діяльності з використанням комп'ютерних інформаційних систем, мереж та технологій.
вступ2022
Зразок мотиваційного листа Щоб допомогти абітурієнтам написати мотиваційний лист, ми підготували для вас зразок . Почитайте та напишіть свій лист. Наприкінці зразка є посилання для скачування зразка у форматі Word. Бажаємо успіхів нашим абітурієнтам.

МЛ_051_приклад_1 by Mike Ekitenko

reklama 2022

Rules by Mike Ekitenko on Scribd

051 Економіка

Коротке відео про  Спеціальність: 051 «Економіка»


Сторінка приймальної комісії НТУ "Дніпровська політехніка"


Контакти
49027 . Дніпро,  пр. Дмитра Яворницького, 19
   корпус.3, ауд.30,29,32
Завдувач кафери ЕтаЕК:  +38067 608-64-32 (Телеграм, Вайбер);  
Секретар кафедри:    
+380973600819;
Довідкова НТУ "ДП":          (056) 744-73-39;
Приймальна комісія:    :    ( 056)745-05-60.
 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт