Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Програма подвійних дипломів


На підґрунті багаторічної плідної співпраці між фінансово-економічним факультетом НТУ «Дніпровська політехніка» та факультетом бізнесу та управління Вільнюського технічного університету ім. Гедемінаса (м. Вільнюс, Литва), що триває з 2011 року в напрямку спільних грантових проектів та наукових конференцій, у травні 2018 року був підписаний Меморандум про заснування програми подвійного диплому за спеціальністю «Економіка».

Університет Гедемінаса, Литва
Відкриття нової програми подвійного диплому стало вагомим результатом плідної роботи з литовськими колегами.
Програма подвійного диплому дозволяє студентам, що навчаються за спеціальністю 051 Економіка, отримати за результатами навчання два дипломи:
  1. Диплом бакалавра з економіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
  2. Диплом бакалавра соціальних наук з економіки за спеціалізацією «Інвестиційна економіка» Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса (ВГТУ).

Тривалість навчання за програмою – 3 роки та 10 місяців (8 семестрів). Особливістю даної програми є те, що для отримання другого диплому у ВГТУ достатньо пройти навчання протягом двох семестрів з восьми, інші шість семестрів навчання проходить у НТУ «Дніпровська політехніка». Хоча, зазвичай, програми подвійного диплому передбачають поділ терміну навчання між університетами-партнерами на рівні частини – тобто навчання триває протягом 4 семестрів в одному університеті, і протягом 4 семестрів – в іншому. Така пропорція розподілу часу навчання в межах даної програми обґрунтована високим рівнем довіри наших колег до якості освітнього процесу в нашому університеті.

Освітня програма НТУ «ДП» зі спеціальності 051 Економіка цілком адаптована до освітньої програми ВГТУ та містить аналогічні перелік дисциплін, логіко-структурну матрицю (послідовність викладання дисциплін) та обсяги освітніх компонентів. Освітня програма ВГТУ є адаптованою до вимог провідних роботодавців Європи та акредитована відповідно до міжнародних стандартів.


Вартість навчання у ВГТУ для наших студентів є пільговою, та складає 50% від звичайної вартості навчання у ВГТУ для іноземних студентів (близько 700 євро за семестр).В НТУ «Дніпровська політехніка» навчання за даною програмою можливе як на місцях бюджетного фінансування, так і за договором.

Наші випускники вмітимуть:
  • застосовувати знання ключових аспектів фінансування підприємств, пов'язаних з оцінкою та розкриттям цілей фінансового управління та принципів оцінки фінансового стану компанії, кредитної та власної вартості повернень застави та принципів оцінки ризику;
  •  застосовувати знання про інвестиції, фінансування, розподіл прибутку, принципи прийняття фінансових рішень та їх вплив на вартість компанії;
  •  планувати, організовувати та впроваджувати сучасні методи та моделі аналізу альтернативних рішень та управління ризиками фінансових ринків та інвестиційних інструментів, що ґрунтується на розумінні принципів інженерії, застосуванні методів математичного та статистичного аналізу;
  •  використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень;
  •  проектувати технологічний процес збирання, оброблення та зберігання інформації;
  •  розробляти прогнозні моделі розвитку соціально-економічних процесів та систем.

Навчання у ВГТУ проходить англійською мовою, а у НТУ «Дніпровська політехніка» - переважно українською мовою (частина дисциплін викладається англійською мовою).
Щороку організовуються візити студентів, що бажають навчатися за даною програмою, до Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса, де вони мають змогу познайомитися з університетом, своїми викладачами та майбутніми одногрупниками – міжнародними студентами.
Студенти другого курсу, що навчаються за програмою подвійного диплому, під час таких візитів мають можливість пройти практику на провідних підприємствах Литви.© 2006-2023 Інформація про сайт