Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
АСПІРАНТИ ТА ЗДОБУВАЧІ
 

варфоломеев.jpg

Варфоломєєв Микита Олександрович

Кафедра, шифр спеціальності

ЕтаЕК,  051 Економіка, 

Науковий керівник (П.І.Б., ступінь, посада)

к.е.н. доцент Чуріканова Олена Юріївна

Рік навч.

II

Форма навчання

 

Очна

Теми  дисертації

Циркулярна економіка в аспекті розвитку України

e-mail

nikita8varfolomeev@gmail.com

Tel.

0954957044

ORCID 

0000-0001-9151-8697

Google Scholar

 https://scholar.google.com/citations?user=WMoMw-UAAAAJ&hl=uk


Список публікацій

N з/п

ПІБ автора (авторів)

Назва публікації

Вихідні дані

1

Варфоломєєв Микита Олександрович

Circular economy in the aspect of development of Ukraine

 

International conference: Shaping the Future: Politics and Economics, 5th of December, e-publishing

2

Варфоломєєв Микита Олександрович

Циркулярна економіка в аспекті розвитку України

 

Студенческая конференция Наукова весна, 25-26 квітня 2019, електронне виданняЗвіти з атестування аспіранта
Посилання на документ
Звіт з викладацької практики аспірантапосилання
Витяг з протоколу засідання кафедри про
звіт аспіранта Варфоломєєва М.О. за перший рік навчання
посилання____________________________________________________________________________________


Плани освітнього процесу  
Рік вступу — 2019Рік вступу — 2018


Рік вступу — 2017  


Рік вступу — 2016
  1. Спеціальність 051


Інформація про спеціальність

____________________________________________________________________________________________________

Інформація про захищених аспірантів

ЧУРІКАНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

 

Тема дисертації: ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ВУГІЛЬНІЙ ШАХТІ ЗА ЇХ ВИДАМИ

 

Спеціальність: 08.00.11. – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Захист відбувся спеціалізованої вченої ради К 26.171.02 у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України за адресою: 03680, МСП, м. Київ–187, проспект Академіка Глушкова, 40.

Чуріканова Олена Юріївна працює в НТУ «ДП», на кафедрі ЕЕК

 

АНТОНЮК ОКСАНА ПЕТРІВНА

 

Тема дисертації: ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЗБИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВІД ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

 Спеціальність: 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Захист і на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.171.02 у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, МСП, м. Київ–680, проспект Академіка Глушкова, 40.

Антонюк Оксана Петрівна працює в НТУ «ДП», на кафедрі ЕЕК.

© 2006-2020 Інформація про сайт