Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
АСПІРАНТИ ТА ЗДОБУВАЧІ
 

варфоломеев.jpg

Варфоломєєв Микита Олександрович

Кафедра, шифр спеціальності

ЕтаЕК,  051 Економіка, 

Науковий керівник (П.І.Б., ступінь, посада)

к.е.н. доцент  Чуріканова Олена Юріївна

Рік навч.

II

Форма навчання

Очна

Теми дисертації

Циркулярна економіка в аспекті розвитку України

e-mail

nikita8varfolomeev@gmail.com

Tel.

0954957044

ORCID 

0000-0001-9151-8697

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=WMoMw-UAAAAJ&hl=uk


Список публікацій

N з/п

ПІБ автора (авторів)

Назва публікації

Вихідні дані

1

Варфолом єєв М. О.

Circular economy in the aspect of development of Ukraine

International conference: Shaping the Future: Politics and Economics, 5th of December , e-publishing

2

Варфоломєєв

М. О.

Циркулярна економіка в аспекті розвитку України

С туденческая конференция Наукова весна, 25-26 квітня 2019 , електронне в идання

3Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації
Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=7929 (дата звернення: 24.10.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200.

____________________________________________________________________________________

Спеціальність 051 Економіка


Освітньо-наукова програма «Економіка»  спеціальності 051 Економіка


Інформація щодо прийому до аспірантури 

____________________________________________________________________________________________________

Інформація про захищених аспірантів

ЧУРІКАНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Тема дисертації: ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ВУГІЛЬНІЙ ШАХТІ ЗА ЇХ ВИДАМИ

Спеціальність:  08.00.11.  – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Захист відбувся спеціалізованої вченої ради К 26.171.02  у  Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України за адресою: 03680, МСП, м. Київ–187, проспект Академіка Глушкова, 40.

Чуріканова Олена Юріївна працює в НТУ «ДП», на кафедрі ЕЕК

 

АНТОНЮК ОКСАНА ПЕТРІВНА

Тема дисертації: ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ЗБИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВІД ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

 Спеціальність:  08.00.11  – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 

Захист і на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.171.02 у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, МСП, м. Київ–680, проспект Академіка Глушкова, 40.

Антонюк Оксана Петрівна працює в НТУ «ДП», на кафедрі ЕЕК.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт