Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародна діяльність


Викладачі кафедри економіки та економічної кібернетики активно долучаються до процесів глобалізації та інтернаціоналізації у вищій освіті, які відіграють ключову роль у забезпеченні цивілізаційного прогресу. Представники кафедри беруть участь у підготовці грантових заявок, обміні викладачами та студентами, виконанні міжнародних досліджень тощо.

Реалізація міжнародних програм

 

Програма подвійних дипломів з Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса «Інвестиційна економіка»

Мобільність студентів

В рамках програми подвійних дипломів з Вільнюським технічним університетом ім. Гедемінаса «Інвестиційна економіка» студенти гр. 051-18-3 (спеціальність 051 «Економіка», фінансово-економічний факультет) Панасенко М.В. та Лазарев А.Д. зараховані на навчання у Вільнюський технічний університетет ім. Гедемінаса з 01.02.2021 по 28.06.2021 рр.

Стажування викладачів

1. Пістунов І.М. стажування online-seminar for the Universities 26-28.08.2020 ‘’Innovative Entrepreneurship and Startup Management’’ Duration: 9 hours (0,35 ECTS) на базі унііверситету м. Хайфа, Ізраїль.

2.  Чуріканова О.Ю. участь у зимовій школі з Бранденбурзьким технічним університетом «Sustainability in the industrial sector» 24.12.2020-18.01.2021.

3.  Чуріканова О.Ю. стажування у міжнародній компанії YEP. Інноваційний розвиток та управління стартап проектами. Серпень 2020.

4. Чуріканова О.Ю. Стажування з викладацької майстерності в напрямку підготовки кваліфікаційних робіт магістрів за Європейськими стандартами. В рамках проекту EIT RAW Materials. Листопад 2021.

5.                   Кабаченко Д.В. Університет Collegium Civitas (м. Варшава, Польща). Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації за темою: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». 23.06-15.07.2020 р.  Сertificate NR 166/2020.

Участь у міжнародних конференціях/публікації у міжнародних виданнях

1.  Ashcheulova A.N. Mechanizm oceny celowości wsparcia nierentownych kopalń / A.N. Ascheulova, V.N. Pochepov, Yu.I. Demchenko, V.I. Sulaev // Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. – Kraków, 2020. – S. 52. 

2. Чуріканова О.Ю. Світовий досвід запровадження принципів циркулярної економіки. VI Міжнародна науково-практична конференція About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them, (26-30 жовтня 2020 р., Мілан, Італія), 2020. С. 125-128.

3.  Чуріканова О.Ю. Переваги моделей циркулярної економіки/ VII матеріали міжнар. наук. практич. конф. “Topical issues of science and practice”, (02-06 листопада 2020 р., Лондон, Велика Британія), 2020. С.151-154.

4.   Чуріканова О.Ю., Горбенко Д.В. Економіко-математична модель оцінки інвестиційної діяльності регіону. XIII Международная научно-практическая конференция “Social function of science, teaching and learning, (14 – 17 декабря 2020 р., Бордо, Франция), 2020. С.155-160.

5.   Чуріканова О.Ю. Засади формування регіональної політики/ II Международная научно-практическая конференция EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, (26-28 грудня 2020 р., Рим, Італія), 2020. С.648-654.

6.     Чуріканова О.Ю. Формування стратегії регіонального розвитку. Міжнародна наукова-практична конференція Наука і практика, 21-22 грудня, Великобританія, 2020. С.176-178.

7.    Чуріканова О.Ю. Формування регіональної політики на засадах сталого розвитку. IV Международная научно-практическая конференция Science and education: problems, prospects and innovations, (Киото, Японія. 29-31 грудня 2020р), 2020. С.705-712.

8.    Demydenko M. Migration trends and dynamics in new community.  Works of  International conference “Shaping the future:politics & economics”. - Erasmus, Programme of the European Union. 2020.

9.    Пістунов І.М. Оптимальний вибір генеруючих пристроїв зеленої енергетики для приватної оселі за економічними критеріями /Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «Logos» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform – С. 67
Сертіфікат учасника

10.               Pistunov I.M. Involve of the economic state of the country with the level of migration /INTERNATIONAL CONFERENCE “SHAPING THE FUTURE:POLITICS & ECONOMICS” , м. Дніпро, 29 лютого 2020 р. – Дніпро : НТУ "ДП". – С. 82-91.

11.  Igor Pistunov, Katerina Cherevko. APPLICATION OF FORECASTING METHODS TO DETERMINE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MAIN INDUSTRIES AND AGRICULTURAL SECTOR OF DNIPROPETROVSK REGION /SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURYProceedings of the 6thInternational Scientific and Practical ConferenceOTTAWA, CANADA26-28.08.2020 – С. 16-24

12.   Кабаченко Д.В. Опубліковано статтю у міжнародному рецензованому виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз SCOPUS (Q3), RePEc, CiteFactor, L-Universitata Malta, Crossref з успішним проходженням рецензування та індексацію статті у базі Scopus.

Режим доступу до ресурсу:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203935691

Lopushnak G., Overchuk V., Ukraynets L., Rudakova S., Kabachenko D. Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation. International Journal of Economics and Business Administration. Vol. VIII. Issue 3. 2020. pp. 139-149. ISSN 22414754. DOI: 10.35808/ijeba/492

Режим доступу до ресурсу: https://www.ijeba.com/journal/492

13.               Кабаченко Д.В. Прийнято участь у I International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (Oslo, Norway, 6-8 грудня 2020 р.) з отриманням сертифікату та публікацією тез доповіді:

Кабаченко Д.В. Використання інстументарію теорії обмежень для оптимізації діяльності підприємства. Recent Scientific Investigation : materials I International Scientific and Practical Conference, 6-8 December 2020. Oslo, Norway : Dadens neringsliv forlag, 2020. С. 29 - 38.

Режим доступу до ресурсу:

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.12.2020

14.               Кабаченко Д.В.  Прийнято участь у міжнародній науково-практичній конференції «The world of science and innovation» (10-12 березня 2021 року. Лондон, Велика Британія) з отриманням сертифікату та публікацією тез доповіді:

Кабаченко Д.В., Калюта М.Д. Cутність криптовалюти як цифрового активу та її використання в умовах сучасної цифрової економіки // The world of science and innovation. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (March 10-12, 2021). Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 313-321. URL:https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/ 2021/03/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-10-12.03.21.pdf

 


Грантові заяви, де викладачі кафедри були членами робочих груп:
1. Interdisciplinary Master Program On Public Administration And Information & Communication Technology – Impact
2. Master Program On Sustainable Forestry And Agricultural Management – Mapping
3. Global Nature Management: International Standardised Master Program – Gratis
4. Training Experts Of Information Communication Technology For E-Government Deployment In Partner Countries – Tendance
5. University Teachers’ Certification Centres: Innovative Approach To Promoting Teaching Excellence – Utterly
6. Smart Education: New Ict Tools For Advanced Non-Formal Teaching – Senir
7. Network Of National Retraining Centres For Spreading Western Experience On Autonomy Of Universities – Nascent
8. Management Of International Education Projects As A Part Of University Management System – Montage
9. Information System Of Quality Assurance Support For Ukrainian Higher Education Institution – Isoline
10. Industrial Certification And Vendor Support: A Way To Ensure Ict Students' Employment (Incept)
11. Universities Industrial Parks: Motorway From Researches To Business And Society (Utility)
12. Unicity: University-Employers Cooperation: Information And Management Supporting System.
13. New Innovative Curricula To Ensure E-Governance Implementation From E-Registration To E-Government, Niceneg.
14. Engineering education foundation.
15. Проект на грант Жана Моне European Union Studies of Regional Sustainable Development.
16. EIT KIC project 2016 Call.
17. Програма підвищення наукового потенціалу, організована Британською радою в Україні «Researcher connect».

Участь у міжнародних проектах:
1. Чуріканова О.Ю.«Оцінка якості освіти в Україні» QUAERE (Project Reference Number 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP, Partnership agreement number 2015-2937/001-001) – член робочої групи.
2. Бєлкіна І.А. British counsil training “International Offices Programme ”.


Програма подвійних дипломів:

В весняному семестрі 2020-2021 навчального року студенти групи 051-18-3 розпочали навчання у Вільнюському технічному університеті ім. Гедемінаса за програмою подвійних дипломів «Інвестиційна економіка».© 2006-2022 Інформація про сайт