Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
IMG_0803.jpg
Завідувач кафедри Чуріканова Олена Юріївна, доктор економічних наук,  доцент 

ПІБЧуріканова Олена ЮріївнаНауковий ступіньд.е.нНаукове званнядоцентПосададоцентОсвіта за спеціальністюСпеціаліст в галузі економічної кібернетикиСпеціальність та тема дисертації08.00.05 розвиток продуктивних сил та регіональна економіка, доктор економічних наук. 

Тема дисертації: Управління економічним розвитком та формування регіональної політики.

08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці


Тема дисертації : “ Оптимізація  розподілу інвестицій на вугільній шахті за їх видами”Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад.  В.Лазаряна , м.  Дініпро . 2019р .
Дисципліни що викладаєЕлектрона комерція, Інтернет маркетинг, Моделювання економічних систем, Інтернет  трейдинг , CRM, ERP  and  DT  SystemsORCSD profileOrcid  0000-0002-9041-8368
Google scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=Wx7lZnoAAAAJ&hl=uk

Контакти викладача, е- mailChurikanova.o.yu@nmu.one
Pistunov.jpg Пістунов Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор

ПІБ

Пістунов Ігор Миколайович

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Наукове звання

Професор

Посада

Професор

Освіта за спеціальністю

Автоматика та телемеханіка

Спеціальність та тема дисертації

Спеціальність 05.02.04 – “Тертя та  зношування в машинах”

Тема: «Моделі і методи оптимізації триботехнічних характеристик ковальсько-штампувального обладнання»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1) Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна, м. Дініпро. 18.12.2017 р. по 18.06.2018 р.  відповідно до наказу від "18" грудня 2017 р., № 307-к.

2) Університет фінансів, бізнесу та підприємництва, м. Софія, Болгарія, 27.05.2019 по 26.08.2019

Сертифікат №BG/VUZF/510-2019.

 

Дисципліни що викладає

Економічна кібернетика

Моделювання економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання  ризиків

Економічна математика

Інвестиційне проектування

Методи прийняття управлінських рішень

Криптовалюти

Інформаційний менеджмент

Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень

Моделі економічного зростання

Управління ризиками

ORCSD profile

httpd://orcid.org/0000-0002-9041-9368;

http://www.researcherid.com/rid/B-9873-2019

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kFYIlU0AAAAJ&hl=uk

Контакти викладача, е-mail

(067)568-30-52

Pistunovi@gmail.com

Pistunov.i.m@nmu.one

Демиденко МА Демиденко Михайло Андрійович, заступник завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент  

ПІБ

Демиденко Михайло Андрійович

Науковий ступінь

Канд. техн.наук

Наукове звання

доцент

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

диплом про вищу освіту з відзнакою Ч №587746, спеціальність –електронні обчислювальні машини; 

Спеціальність та тема дисертації

диплом кандидата наук ТН  № 057708, спеціальність 08.00.05 Економіка та управління народним господарством (Гірнича промисловість), Тема дисертації: «Організація оперативного управління гірничим виробництвом солерудника»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

Пройшов стажування у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна з  18.12.2017 по 18.06.2018 

Дисципліни що викладає

1.     Системи підтримки прийняття рішень; 

2.     Управління проектами інформатизації; 

3.     Технології проектування та адміністрування БД і СД 

4.     Комп`ютерна графіка, дизайн, та мультимедіа; 

5.     Інформаційні системи і технології в туризмі 

6.     Системи прийняття рішень 

7.     ERP, CRM and DT-Systems 

8.     Інформаційні системи і технології 

9.     Методи прийняття управлінських рішень 

10.  Конкурентоспроможність підприємства 

11.  Організація виробництва 

12.  керував виконанням курсових та дипломних робіт студентів. 

 

ORCSD profile

0000-0001-6298-2079

Google scholar

https://scholar.google.ru/citations?user=zq2B1eEAAAAJ&hl=ru

Контакти викладача, е-mail

demidenko.m.a@nmu.one

Приходченко О Ю
 Приходченко Оксана Юріївна , кандидат економічних наук  

ПІБ

Приходченко Оксана Юріївна

Науковий ступінь

к.е.н.

Наукове звання

 

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

Магістр з економічної кібернетики

Спеціальність та тема дисертації

спеціальність 08.00.11 -"Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці",

тема дисертації "Моделювання оптимальної структури пенсійної системи України"

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1. Стажування  б/в ДВНЗ Національний гірничий університет, кафедра  економічного аналізу та фінансів.

I етап: 01.02.18р. – 02.07.18р.

II етап: 03.09.18 р. – 28.09.18р.

Тема: «Розширення та оновлення теоретичних знань щодо вивчення сучасних підходів до викладання фінансових та банківських дисциплін».

2. Навчально-практичний семінар в Центрі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ,  термін проведення 01.03.2021р.-26.03.2021р., Сертифікат №153-472

3. Захист дисертації "Моделювання оптимальної структури пенсійної системи України" за спеціальністю "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, захист 30 вересня 2021, диплом кандидата наук  ДК №063133 від 30.11.2021

Дисципліни, що викладає

Імітаційне моделювання та прогнозування,

Математичне моделювання систем,

Теорія ймовірностей та математична статистика,

Математичні методи і статистика,

Електронна комерція,

Нейронні мережі в моделюванні економічних систем.

ORCSD profile

https://orcid.org/0000-0001-5080-737X

Google scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iSz_NRQAAAAJ

Контакти викладача, е-mail

Prykhodchenko.O.Yu@nmu.one

 
IMG_0865.jpg
Кабаченко Дмитро Васильович  –  кандидат економічних наук, доцент 

ПІБ

Кабаченко Дмитро Васильович

Науковий ступінь

к.е.н .

Наукове звання

доцент

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

Національна гірнича академія України, 1998 р. Спеціальність  “ Економіка підприємства ” ,

к валіфікація -  економіст

Спеціальність та тема дисертації

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)

«Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 5688 – ПК,видане Фондом Державного майна України 09.12.2016 р. за напрямом:«Оцінка об'єктів у матеріальній формі». 

2. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 3722 - ПК, видане Фондом Державного майна України 09.12.2016 р. за напрямом: «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальній власності».

3. LAssociation 1901 « SEPIKE »,  SEPIKE Academy (м .  ПуатьєФранція ) . Стажування за програмою «Проектні технології в сучасній бізнес-освіті» ,  сертифікат  IME 0766/2017 від 16.12.2017 р.

4. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 6307 – ПК, видане Фондом Державного майна України 07.12.2018 р. за напрямом: «Оцінка об'єктів у матеріальній формі». 

5. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 3905 - ПК, видане Фондом Державного майна України 07.12.2018 р. за напрямом: «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальній власності».

6. Тренінговий центр  T - UPDAT Е, НТУ «Дніпровська політехніка». Навчання за програмою «Інтерактивні методи у викладанні», 07-08 лютого 2020 р., сертифікат № 36/2020.

Дисципліни що викладає

Оцінка вартості майна підприємства,  Потенціал і розвиток підприємства, Інноваційні моделі розвитку підприємства, Економічна діагностика,  тренінг-курс  Створення власного бізнесу

ORCSD profile

Orcid  0000-0001-6126-4809

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

Kabachenko  D.V@nmu.one


Denisenko Oxana


               

Денисенко Оксана Петрівна, старший викладач

ПІБ

Денисенко Оксана Петрівна

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

Старший викладач 

Освіта за спеціальністю

1992 Дніпропетровський національний університет за

спеціальністю «Економічна кібернетика»  кваліфікацію економіста-математика 

Спеціальність та тема дисертації

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1) Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна , м.  Дініпро . 1 7 .12. 201 8  р. по 1 7 .06. 201 9  р.  відповідно до наказу від " 05 " грудня 201 8  р., № 30 6 . 

Дисципліни що викладає

Економічна кібернетика

Моделювання економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання  ризиків

Економічна математика

Економічна  статистика

Інвестиційне проектування

Методи прийняття управлінських рішень

Інформаційний менеджмент

Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень

Управління ризиками

ORCSD profile

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

zazimko.jpg

ПІБ

Карагодіна  Аліна  Ігорівна декретна відпустка

Науковий ступінь

-

Наукове звання

-

Посада

асистент

Освіта за спеціальністю

Спеціаліст в галузі економічної кібернетики

Спеціальність та тема дисертації

-

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

-

Дисципліни що викладає

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інформаційний менеджмент

Економічна математика

ORCSD profile

Orcid 0000-0001-5426-6808

 

Контакти викладача, е-mail

karahodina.a.i@nmu.one

Турчанинова
Турчанінова  Інна  Юріївна, асистент 


ПІБ

Турчанінова Інна Юріївна

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

асистент

Освіта за спеціальністю

Інженер-системотехнік за спеціальністю “Комп'ютеризовані системи управління і автоматики.”

Магістр за спеціальністю “Інформаційні системи в менеджменті”

Спеціальність та тема дисертації

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

 Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро. 17.12. 2018 р. по 17.06. 2019 р.  відповідно до наказу від "05" грудня 2018 р., № 306.

Дисципліни що викладає

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інформаційний менеджмент

Економічна математика

Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень

Інформаційні системи в економіці

Навчальна комп'ютерна практика

Економічна статистика

ORCSD profile

0000-0001-5055-5889

Google scholar

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=yEm-rSYAAAAJ

?user=yEm-rSYAAAAJ&hl=uk

Контакти викладача, е- mail

+380955516569

turchaninovaiu@gmail.com

Turchaninova.I.Yu@nmu.one

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт