Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

GoldMan_2010.jpg Методичне забезпечення (підручники, посібники, наукова література все необхіде для навчання)

 1. Кочура Є. В., Полінський О. М.Задачі дослідження операцій для економістів з розрахунками на комп'ютері:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-130 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 051 Економіка (для студентів всіх форм навчання) / Укл.: І.М. Пістунов, О.М. Ащеулова, Д.В. Кабаченко, О.Ю. Чуріканова. Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 86 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 051 Економіка (для студентів всіх форм навчання) / Укл.: І.М. Пістунов, О.М. Ащеулова, Д.В. Кабаченко, О.Ю. Чуріканова. Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 86 с.
 4. Управління проектами інформатизації за методологією SCRUM : навч. посіб. / М.А. Демиденко ; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. текст. дані. – Д. : 2018. – 80 с.

 5. Економічна інформатика: Навч. посібник/ Є.В. Кочура, Р.І. Лєпа, І.М. Пістунов , М.А.Демиденко  Т.В. Борщ, Ю.І. Рогов. - Дніпропетровськ: Освіта і наука, 2008.- 324 с.
 6. Кочура Є.В. Пістунов І.М.,  Демиденко М.А., НєцвєтаєвА.А. Інформатика для менеджерів. Навч. посібник
 7. Демиденко М. А. Математичне програмування/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2005 .-111 с.
 8. Демиденко М. А., Кочура Є. В. Вільне програмне забезпечення, офісний пакет Open Office:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2006 .-66 с.
 9. Демиденко М. А.. "Управління проектами інформатизації" /Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ, 2014.
 10. Демиденко М. А  "Системи підтримки прийняття рішень." /Національний гірничий університет - Дніпропетровськ:НГУ, 2016.

 11. Корхін А. С.,  Комп’ютерна Статистика Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008
 12. Корхін А. С., Авдющенко А. С.Оцінка економічного стану підприємства і управління ним на основі агрегованого критерію//Економічний вісник Національного гірничого університету,2008.-4 .-С. 77-84
 13. Нецветаев В.А. Конспект лекций по "Информационным системам и технологиям в экономике"
 14. Пістунов І. М. Актуарні розрахунки:(Навч. посібник)/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2004 .-167 с.
 15. Пістунов І. М. Методичні вказівки з самостійної підготовки студентів напрямів 0501, 0502 з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів" .-Дніпропетровськ:НГУ,2004
 16. Пістунов І. М. Проектування інформаційних систем:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-71 с.
 17. Пістунов І. М. Технології комп'ютерного перекладу:Навчальний посібник/Національний гірничий ун-т .-Дніпропетровськ:НГУ,2005 .-95 с.
 18. Пістунов І. М., Борщ Т. В. Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студ. спец. 7.050102 "Економічна кібернетика"/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-86 с.
 19. Пістунов І. М., Мінакова О. П. Інформаційні системи в економіці та державному управлінні:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2004 .-222 с.
 20. Пістунов І. М., Овсієнко А. М. Комп'ютерні мережі у вільному програмному забезпеченні:Навч. посібник/Національний гірничий університет .- Дніпропетровськ:НГУ,2006 .-95 с.
 21. Полінський О. М. Елементарна математика, лінійна та векторна алгебра з використанням вільного програмного забезпечення .-Дніпропетровськ,2006
 22. Полінський О. М., Пістунов І. М. Аналітична геометрія, границі, диференціальне числення для економістів з розрахунками на комп'ютері:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-178 с.
 23. Полінський О. М., Пістунов І. М.Функції декількох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди для економістів з розрахунками на комп'ютері:Навч. посібник/Національний гірничий університет .-Дніпропетровськ:НГУ,2008 .-195 с.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт