Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми

РП_Інтернет трейдинг та біржові інформаційні системи
РП-051_ Криптовалюти
РП-051_ERP, CRM and DT Systems
РП-051_Безпека ел комерції
РП-051_Дослідження операцій (АРХІВ)
РП-051_Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень
РП-051_Електронна комерція
РП-051_Імітаційне моделювання та прогнозування
РП-051_Інноваційне підприємництво
РП-051_Інтернет трейдинг та біржові інф
РП-051_Інформаційний менеджмент
РП-051_Математичне моделювання систем
РП-051_Методи групових експертних оцінок
РП-051_Моделі економічного зростання
РП-051_Моделювання економічної діяльності
РП-051_Нейронні мережі в моделюванні економічних систем
РП-051_Оптимальне інвестування
РП-051_Основи критичного мислення
РП-051_Системи обробки економічної інформації (АРХІВ)
РП-051_Системи підтримки прийняття рішень
РП-051_Управління ризиками
РП-Ек_психологія (АРХІВ)
РП_маг_софт_2023_Циркулярна_економіка
 
 Силабуси

Силабус_маг_софт_2023_Циркулярна_економіка
Силабус_Ecommerce
Силабус_Електрона економіка
Силабус_Електрона комерція 
Силабус_Інтернет маркетинг
Силабус_Інтернет трейдинг та біржові інформаційні системи 
Силабус_Математичне моделювання систем 

 Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт